dofinansowanie

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Inwestycja sfinansowana w ramach realizacji operacji o nazwie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD "Lider w  EGO" poprzez utworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa„ Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażania strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Lider w EGO”