Witamy na naszej stronie

W naszej ofercie ...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint nesciunt eos beatae, temporibus, maxime doloremque, ea possimus ad tempore eveniet quasi obcaecati est maiores. Dolore odio distinctio aliquid laudantium accusantium doloribus voluptatem nemo earum perferendis. Ullam nam assumenda dignissimos quos cupiditate! Reiciendis non voluptates perspiciatis a debitis eos doloribus, architecto repellat suscipit totam, adipisci eius consequatur rem nihil repellendus. At ullam quisquam necessitatibus possimus sed corporis.

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH:
EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

Inwestycja sfinansowana w ramach realizacji operacji o nazwie "Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD "Lider w EGO" poprzez utworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa" Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej realizowana w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażania strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania "Lider w EGO"